Endodontologie

Koester uw tanden

Het woord endodontie komt van het Griekse woord „endodont“ vandaan. Het betekent het „in de tand aanwezige“.  Endodontie is zodoende een onderdeel van de tandheelkunde die zich met de behandeling van ziekten in het binnenste  van de tand en de daarmee verbonden structuren bezighoudt.

Door een endodontische behandeling kan een wortelziekte worden geheeld waardoor de tand behouden kan blijven.

Wurzelerkrankung

Waarom wordt mijn tand ziek?

In de meeste gevallen  zijn cariesbacterien de oorzaak van een ontsteking van de tand. Diepe caries of ook een diep in het tandbeen ( dentin ) doorlopende breuk maakt het bacterien mogelijk, tot in het binneste van de tand door te dringen.  Daar zit de pulpa, de zogenoemde „zenuw“.

De pulpa  bestaat uit levend weefsel met zenuwen en bloedvaten. Dit weefsel is erg kwetsbaar , ondermeer door een zwakke afweer. Ontsteking van dit weefsel word pulpitis genoemd.  Bij het achterwege laten van afdoende behandeling kan  de pulpa afsterven. Zo onstaat een tand met een dode wortel. Ontstekingen met etter ( pus ) zijn aldus het gevolg en deze

kunnen op hun beurt het kaakbot ernstig beschadigen. Vroeger kon men deze tanden niet goed redden omdat het kanaalsysteem van een tand vaak  heel „graziel“ is en van veel krommingen kennen. Heden ten dage bestaat er wel de mogelijkheid de tand door een endodontische behandeling te behouden.

Hoe kan mijn tandarts mij helpen de tand te behouden?

Afhankelijk van de ernst van de ziekte en het stadium van de wortelziekte heeft de tandarts verschillende behandelmogelijkheden.

Microscoop-ondersteunde endodontie

Volgens de nieuwste wetenschappeljke inzichten.

Stelt u zich een ondoorzichtig  en vertakt wortelkanaalsysteem voor. Voor een successvole wortelkanaalbehandeling moeten de bacterien en het ontstoken of  afgestorven zenuwweefsel volledig uit het vertakte kanaal  worden verwijderd. Hierna moeten de kanalen met een weefselvriendelijk materiaal op worden gevuld. Hiermee wordt voorkomen dat de bacterien uittreden naar het kaakbot. Eventuele onstekingen aan de wortelpunt kunnen nu gaan helen.

Dze behandeling heeft de grootste kans van slagen als de tandarts, zoals in onze praktijk beschikt over een microscoop. M.b.v. de microscoop worden ook de kleinste kanaaltjes ontdekt en additionele kanalen gevonden. Kunt u zich voorstellen dat met deze behandelmogelijkheid de kans op behoud van de tand meer dan 90% is?

De  precisie van de microscoop-ondersteunde endodontie leidt tot  de grootste kans dat het gehele wordtelkanaak systeem gereinigd wordt en daarmee tot het behoud van de tand. Concluderend, door deze sparende behandeling wordt uw gezond tandmateriaal , de functie van de tand, uw tand zelf en daardoor uw algemene gezondheid maximaal behouden. En dat dus bij ons in de praktijk !

Wortelkanaalbehandeling

Eerst wordt de tand voorzichtig geopend, eventueel met verdoving. Dan word de pulpa verwijderd en de kanalen gereinigd. Dit gebeurt met heel gevoelige instrumentarium  van een nikkel-titaal legering en met een desinfecteerende spoeling. De volgende stap is het vullen van de wortelkanaal met een biocompatibel materiaal, wat tijdelijk of definitief in het kanaal blijft om de nieuwe aanhechting van bacterien te voorkomen.

Wortelkanaalbehandeling van een dode tand

Is de ziekte al dermate vergevorderd dat de pulpa is afgestorven dan is er sprake van een tand met dode wortel. Dan kunnen  zich daar bakterien innestelen die tot een rottingsproces leiden, ook wel genoemd: gangraen. Ook in dit ziektestadium is het behoud van de tand enkel en alleen met een endodontische behandeling mogelijk.

Zahn&more Kleve (Kleef)
Rondom gezond
Tandheelkundig  Zorgcentrum

Hoffmannallee 18
47533  Kleve   

Telefoon: +49-2821-76 77 78
Telefax: +49-2821-76 77 76

zahn&more@online.de

behandelingstijden:

maandag t/m  vrijdag
8:00 tot 20:00uur

zaterdag
8:00 - 13:00 en 14:00 – 16:00  uur